Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 103 98 98 98
29/01 kl 01 97 101 100 102
29/01 kl 02 92 92 91 89
29/01 kl 03 83 82 83 84
29/01 kl 04 77 79 79 78
29/01 kl 05 69 65 66 68
29/01 kl 06 61 58 58 57
29/01 kl 07 59 55 54 54
29/01 kl 08 70 66 66 64
29/01 kl 09 81 74 74 72
29/01 kl 10 79 75 75 77
29/01 kl 11 91 86 86 86
29/01 kl 12 107 98 99 98
29/01 kl 13 111 105 104 101
29/01 kl 14 100 93 94 93
29/01 kl 15 90 88 88 87
29/01 kl 16 83 83 84 84
29/01 kl 17 74 77 78 77
29/01 kl 18 64 66 66 63
29/01 kl 19 61 58 58 57
29/01 kl 20 67 64 65 63
29/01 kl 21 78 76 74 74
29/01 kl 22 78 80 80 79
29/01 kl 23 83 85 84 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 126 98 105 103 128
Max fra modell: 27.01 18 126 98 104 102 127
Max fra modell: 27.01 12 140 98 102 101 125
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm