Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 83 11 94 95
30/01 kl 01 91 12 103 105
30/01 kl 02 86 9 95 94
30/01 kl 03 76 8 84 85
30/01 kl 04 71 5 76 81
30/01 kl 05 66 4 70 67
30/01 kl 06 55 3 58 56
30/01 kl 07 50 0 50 50
30/01 kl 08 56 -2 54 53
30/01 kl 09 67 -5 62 68
30/01 kl 10 73 -6 67 72
30/01 kl 11 76 -6 70 73
30/01 kl 12 84 -11 73 81
30/01 kl 13 94 -12 82 90
30/01 kl 14 92 -15 77 85
30/01 kl 15 82 -13 69 74
30/01 kl 16 76 -14 62 69
30/01 kl 17 70 -14 56 60
30/01 kl 18 59 -14 45 48
30/01 kl 19 49 -14 35 40
30/01 kl 20 50 -11 39 40
30/01 kl 21 59 -10 49 53
30/01 kl 22 66 -8 58 61
30/01 kl 23 69 -9 60 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 98 105 103 128
Laveste vannstand 62 46 55 35 60
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm