Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 90 99 94 95
30/01 kl 01 97 106 103 105
30/01 kl 02 90 100 95 94
30/01 kl 03 77 87 84 85
30/01 kl 04 71 81 76 81
30/01 kl 05 64 75 70 67
30/01 kl 06 50 62 58 56
30/01 kl 07 41 52 50 50
30/01 kl 08 44 54 54 53
30/01 kl 09 54 66 62 68
30/01 kl 10 56 69 67 72
30/01 kl 11 57 70 70 73
30/01 kl 12 61 76 73 81
30/01 kl 13 71 85 82 90
30/01 kl 14 68 82 77 85
30/01 kl 15 58 73 69 74
30/01 kl 16 50 64 62 69
30/01 kl 17 44 60 56 60
30/01 kl 18 34 50 45 48
30/01 kl 19 24 41 35 40
30/01 kl 20 26 43 39 40
30/01 kl 21 36 53 49 53
30/01 kl 22 45 63 58 61
30/01 kl 23 49 68 60 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 97 119 106 141
Laveste vannstand 62 44 56 24 49
Avvik gult nivå -27 -56 -34 -47 -12
Avvik orange nivå -37 -66 -44 -57 -22
Avvik rødt nivå -47 -76 -54 -67 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm