Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 95 94 94 93
30/01 kl 01 105 103 102 101
30/01 kl 02 94 95 94 95
30/01 kl 03 85 84 85 84
30/01 kl 04 81 76 76 77
30/01 kl 05 67 70 70 70
30/01 kl 06 56 58 56 58
30/01 kl 07 50 50 50 52
30/01 kl 08 53 54 53 55
30/01 kl 09 68 62 63 64
30/01 kl 10 72 67 70 66
30/01 kl 11 73 70 71 69
30/01 kl 12 81 73 75 75
30/01 kl 13 90 82 82 83
30/01 kl 14 85 77 78 80
30/01 kl 15 74 69 69 68
30/01 kl 16 69 62 62 61
30/01 kl 17 60 56 55 56
30/01 kl 18 48 45 44 46
30/01 kl 19 40 35 32 35
30/01 kl 20 40 39 34 35
30/01 kl 21 53 49 44 45
30/01 kl 22 61 58 53 53
30/01 kl 23 62 60 56 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 126 98 105 103 128
Max fra modell: 27.01 18 126 98 104 102 127
Max fra modell: 27.01 12 140 98 102 101 125
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm