Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 7 16 11 12
30/01 kl 01 6 15 12 14
30/01 kl 02 4 14 9 8
30/01 kl 03 1 11 8 9
30/01 kl 04 0 10 5 10
30/01 kl 05 -2 9 4 1
30/01 kl 06 -5 7 3 1
30/01 kl 07 -9 2 0 0
30/01 kl 08 -12 -2 -2 -3
30/01 kl 09 -13 -1 -5 1
30/01 kl 10 -17 -4 -6 -1
30/01 kl 11 -19 -6 -6 -3
30/01 kl 12 -23 -8 -11 -3
30/01 kl 13 -23 -9 -12 -4
30/01 kl 14 -24 -10 -15 -7
30/01 kl 15 -24 -9 -13 -8
30/01 kl 16 -26 -12 -14 -7
30/01 kl 17 -26 -10 -14 -10
30/01 kl 18 -25 -9 -14 -11
30/01 kl 19 -25 -8 -14 -9
30/01 kl 20 -24 -7 -11 -10
30/01 kl 21 -23 -6 -10 -6
30/01 kl 22 -21 -3 -8 -5
30/01 kl 23 -20 -1 -9 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 16 56
Laveste værets virkning -2 -9 3 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm