Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 76 -10 66 73
31/01 kl 01 86 -8 78 88
31/01 kl 02 89 -7 82 93
31/01 kl 03 80 -2 78 84
31/01 kl 04 72 -1 71 77
31/01 kl 05 68 2 70 75
31/01 kl 06 60 4 64 68
31/01 kl 07 52 8 60 65
31/01 kl 08 53 12 65 67
31/01 kl 09 63 16 79 84
31/01 kl 10 72 20 92 97
31/01 kl 11 75 25 100 96
31/01 kl 12 80 27 107 107
31/01 kl 13 88 33 121 121
31/01 kl 14 93 35 128 131
31/01 kl 15 86 41 127 130
31/01 kl 16 77 48 125 128
31/01 kl 17 72 54 126 131
31/01 kl 18 65 54 119 118
31/01 kl 19 54 48 102 110
31/01 kl 20 50 41 91 97
31/01 kl 21 56 39 95 95
31/01 kl 22 64 40 104 109
31/01 kl 23 68 41 109 112

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 98 105 103 128
Laveste vannstand 62 46 55 35 60
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm