Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 57 77 66 73
31/01 kl 01 70 89 78 88
31/01 kl 02 74 95 82 93
31/01 kl 03 68 89 78 84
31/01 kl 04 62 85 71 77
31/01 kl 05 61 85 70 75
31/01 kl 06 55 79 64 68
31/01 kl 07 49 73 60 65
31/01 kl 08 53 79 65 67
31/01 kl 09 65 90 79 84
31/01 kl 10 77 106 92 97
31/01 kl 11 84 112 100 96
31/01 kl 12 92 122 107 107
31/01 kl 13 104 136 121 121
31/01 kl 14 113 141 128 131
31/01 kl 15 106 141 127 130
31/01 kl 16 103 133 125 128
31/01 kl 17 100 123 126 131
31/01 kl 18 93 116 119 118
31/01 kl 19 80 101 102 110
31/01 kl 20 72 99 91 97
31/01 kl 21 78 105 95 95
31/01 kl 22 87 116 104 109
31/01 kl 23 91 116 109 112

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 97 119 106 141
Laveste vannstand 62 44 56 24 49
Avvik gult nivå -27 -56 -34 -47 -12
Avvik orange nivå -37 -66 -44 -57 -22
Avvik rødt nivå -47 -76 -54 -67 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm