Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 73 66 65 67
31/01 kl 01 88 78 78 78
31/01 kl 02 93 82 83 84
31/01 kl 03 84 78 76 76
31/01 kl 04 77 71 71 73
31/01 kl 05 75 70 70 71
31/01 kl 06 68 64 65 65
31/01 kl 07 65 60 60 62
31/01 kl 08 67 65 63 64
31/01 kl 09 84 79 75 78
31/01 kl 10 97 92 88 89
31/01 kl 11 96 100 95 97
31/01 kl 12 107 107 101 103
31/01 kl 13 121 121 115 115
31/01 kl 14 131 128 124 123
31/01 kl 15 130 127 127 125
31/01 kl 16 128 125 124 122
31/01 kl 17 131 126 123 122
31/01 kl 18 118 119 111 110
31/01 kl 19 110 102 94 96
31/01 kl 20 97 91 86 86
31/01 kl 21 95 95 92 92
31/01 kl 22 109 104 106 105
31/01 kl 23 112 109 112 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 126 98 105 103 128
Max fra modell: 27.01 18 126 98 104 102 127
Max fra modell: 27.01 12 140 98 102 101 125
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm