Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -19 1 -10 -3
31/01 kl 01 -16 3 -8 2
31/01 kl 02 -15 6 -7 4
31/01 kl 03 -12 9 -2 4
31/01 kl 04 -10 13 -1 5
31/01 kl 05 -7 17 2 7
31/01 kl 06 -5 19 4 8
31/01 kl 07 -3 21 8 13
31/01 kl 08 0 26 12 14
31/01 kl 09 2 27 16 21
31/01 kl 10 5 34 20 25
31/01 kl 11 9 37 25 21
31/01 kl 12 12 42 27 27
31/01 kl 13 16 48 33 33
31/01 kl 14 20 48 35 38
31/01 kl 15 20 55 41 44
31/01 kl 16 26 56 48 51
31/01 kl 17 28 51 54 59
31/01 kl 18 28 51 54 53
31/01 kl 19 26 47 48 56
31/01 kl 20 22 49 41 47
31/01 kl 21 22 49 39 39
31/01 kl 22 23 52 40 45
31/01 kl 23 23 48 41 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 16 56
Laveste værets virkning -2 -9 3 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm