Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 22 37 59 50
27/01 kl 14 14 32 46 44
27/01 kl 15 8 28 36 35
27/01 kl 16 -2 25 23 21
27/01 kl 17 -16 21 5 5
27/01 kl 18 -21 16 -5 -9
27/01 kl 19 -15 10 -5 -4
27/01 kl 20 -6 7 1 7
27/01 kl 21 -2 5 3 7
27/01 kl 22 5 1 6 12
27/01 kl 23 19 3 22 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 32 37 34 60
Laveste vannstand -5 -21 -12 -32 -8
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm