Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 26 -1 25 28
28/01 kl 01 20 -2 18 21
28/01 kl 02 12 -9 3 8
28/01 kl 03 6 -5 1 4
28/01 kl 04 -1 -7 -8 -5
28/01 kl 05 -12 -2 -14 -16
28/01 kl 06 -18 -3 -21 -21
28/01 kl 07 -11 -4 -15 -14
28/01 kl 08 0 -4 -4 -1
28/01 kl 09 5 -3 2 5
28/01 kl 10 10 -4 6 10
28/01 kl 11 21 0 21 19
28/01 kl 12 30 2 32 30
28/01 kl 13 26 3 29 27
28/01 kl 14 17 2 19 15
28/01 kl 15 11 -1 10 9
28/01 kl 16 3 2 5 1
28/01 kl 17 -9 2 -7 -13
28/01 kl 18 -20 5 -15 -20
28/01 kl 19 -20 6 -14 -20
28/01 kl 20 -10 10 0 -5
28/01 kl 21 -4 9 5 8
28/01 kl 22 0 11 11 14
28/01 kl 23 10 11 21 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 32 37 34 60
Laveste vannstand -5 -21 -12 -32 -8
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm