Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 22 7 29 36
29/01 kl 01 23 9 32 31
29/01 kl 02 15 10 25 25
29/01 kl 03 7 8 15 17
29/01 kl 04 1 8 9 10
29/01 kl 05 -8 4 -4 1
29/01 kl 06 -17 6 -11 -6
29/01 kl 07 -16 4 -12 -8
29/01 kl 08 -6 4 -2 4
29/01 kl 09 3 4 7 13
29/01 kl 10 7 2 9 12
29/01 kl 11 14 6 20 25
29/01 kl 12 25 7 32 40
29/01 kl 13 28 9 37 44
29/01 kl 14 21 5 26 32
29/01 kl 15 12 8 20 22
29/01 kl 16 6 9 15 15
29/01 kl 17 -3 11 8 6
29/01 kl 18 -15 14 -1 -3
29/01 kl 19 -20 11 -9 -6
29/01 kl 20 -15 12 -3 0
29/01 kl 21 -6 13 7 9
29/01 kl 22 -1 12 11 10
29/01 kl 23 4 13 17 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 32 37 34 60
Laveste vannstand -5 -21 -12 -32 -8
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm