Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 15 12 27 27
30/01 kl 01 22 12 34 36
30/01 kl 02 18 10 28 26
30/01 kl 03 9 8 17 17
30/01 kl 04 3 5 8 12
30/01 kl 05 -4 4 0 -1
30/01 kl 06 -13 3 -10 -12
30/01 kl 07 -18 0 -18 -18
30/01 kl 08 -11 -2 -13 -15
30/01 kl 09 0 -5 -5 -1
30/01 kl 10 6 -6 0 2
30/01 kl 11 10 -5 5 4
30/01 kl 12 18 -11 7 12
30/01 kl 13 26 -12 14 20
30/01 kl 14 24 -15 9 15
30/01 kl 15 15 -13 2 5
30/01 kl 16 8 -14 -6 0
30/01 kl 17 1 -14 -13 -10
30/01 kl 18 -9 -14 -23 -21
30/01 kl 19 -18 -14 -32 -29
30/01 kl 20 -17 -11 -28 -28
30/01 kl 21 -9 -10 -19 -16
30/01 kl 22 -3 -8 -11 -9
30/01 kl 23 1 -9 -8 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 32 37 34 60
Laveste vannstand -5 -21 -12 -32 -8
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm