Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 23 32 27 27
30/01 kl 01 28 37 34 36
30/01 kl 02 23 32 28 26
30/01 kl 03 11 20 17 17
30/01 kl 04 3 13 8 12
30/01 kl 05 -6 5 0 -1
30/01 kl 06 -18 -6 -10 -12
30/01 kl 07 -27 -15 -18 -18
30/01 kl 08 -23 -12 -13 -15
30/01 kl 09 -13 -1 -5 -1
30/01 kl 10 -10 3 0 2
30/01 kl 11 -9 4 5 4
30/01 kl 12 -4 10 7 12
30/01 kl 13 3 17 14 20
30/01 kl 14 0 15 9 15
30/01 kl 15 -9 6 2 5
30/01 kl 16 -18 -4 -6 0
30/01 kl 17 -25 -9 -13 -10
30/01 kl 18 -34 -18 -23 -21
30/01 kl 19 -43 -25 -32 -29
30/01 kl 20 -41 -24 -28 -28
30/01 kl 21 -32 -15 -19 -16
30/01 kl 22 -24 -6 -11 -9
30/01 kl 23 -19 0 -8 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 30 51 37 74
Laveste vannstand -6 -24 -11 -43 -19
Avvik gult nivå -26 -55 -34 -48 -11
Avvik orange nivå -36 -65 -44 -58 -21
Avvik rødt nivå -46 -75 -54 -68 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm