Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 27 27 27 25
30/01 kl 01 36 34 33 33
30/01 kl 02 26 28 26 28
30/01 kl 03 17 17 18 17
30/01 kl 04 12 8 8 10
30/01 kl 05 -1 0 0 1
30/01 kl 06 -12 -10 -11 -10
30/01 kl 07 -18 -18 -18 -16
30/01 kl 08 -15 -13 -14 -12
30/01 kl 09 -1 -5 -4 -3
30/01 kl 10 2 0 3 -1
30/01 kl 11 4 5 5 3
30/01 kl 12 12 7 9 9
30/01 kl 13 20 14 15 15
30/01 kl 14 15 9 11 12
30/01 kl 15 5 2 2 1
30/01 kl 16 0 -6 -6 -7
30/01 kl 17 -10 -13 -14 -12
30/01 kl 18 -21 -23 -24 -21
30/01 kl 19 -29 -32 -34 -31
30/01 kl 20 -28 -28 -33 -31
30/01 kl 21 -16 -19 -24 -23
30/01 kl 22 -9 -11 -16 -16
30/01 kl 23 -6 -8 -11 -11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 59 32 37 34 60
Max fra modell: 27.01 18 59 31 36 33 60
Max fra modell: 27.01 12 72 31 34 33 58
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm