Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 8 -10 -2 5
31/01 kl 01 18 -8 10 20
31/01 kl 02 20 -6 14 24
31/01 kl 03 12 -2 10 15
31/01 kl 04 4 0 4 9
31/01 kl 05 -1 2 1 6
31/01 kl 06 -9 4 -5 0
31/01 kl 07 -16 8 -8 -3
31/01 kl 08 -15 12 -3 0
31/01 kl 09 -5 16 11 17
31/01 kl 10 4 20 24 28
31/01 kl 11 8 25 33 28
31/01 kl 12 13 27 40 40
31/01 kl 13 21 33 54 53
31/01 kl 14 24 36 60 64
31/01 kl 15 18 42 60 63
31/01 kl 16 9 49 58 62
31/01 kl 17 4 55 59 64
31/01 kl 18 -4 54 50 51
31/01 kl 19 -13 48 35 42
31/01 kl 20 -17 40 23 31
31/01 kl 21 -12 39 27 28
31/01 kl 22 -4 40 36 42
31/01 kl 23 0 41 41 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 59 32 37 34 60
Laveste vannstand -5 -21 -12 -32 -8
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm