Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 127 127 127 118
27/01 kl 14 114 115 114 112
27/01 kl 15 102 105 104 103
27/01 kl 16 89 92 91 89
27/01 kl 17 69 72 73 73
27/01 kl 18 62 64 63 59
27/01 kl 19 63 65 63 64
27/01 kl 20 69 72 69 75
27/01 kl 21 70 73 71 75
27/01 kl 22 72 74 74 80
27/01 kl 23 86 90 90 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 98 119 105 142
Laveste vannstand 62 44 57 25 49
Avvik gult nivå -26 -55 -34 -48 -11
Avvik orange nivå -36 -65 -44 -58 -21
Avvik rødt nivå -46 -75 -54 -68 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm