Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 94 -1 93 96
28/01 kl 01 88 -2 86 89
28/01 kl 02 80 -9 71 76
28/01 kl 03 74 -5 69 72
28/01 kl 04 67 -7 60 63
28/01 kl 05 56 -2 54 52
28/01 kl 06 50 -3 47 47
28/01 kl 07 57 -4 53 54
28/01 kl 08 68 -4 64 67
28/01 kl 09 73 -3 70 73
28/01 kl 10 78 -4 74 78
28/01 kl 11 89 0 89 87
28/01 kl 12 98 2 100 98
28/01 kl 13 94 3 97 95
28/01 kl 14 85 2 87 83
28/01 kl 15 79 -1 78 77
28/01 kl 16 71 2 73 69
28/01 kl 17 59 2 61 55
28/01 kl 18 48 5 53 48
28/01 kl 19 48 6 54 48
28/01 kl 20 58 10 68 63
28/01 kl 21 64 9 73 76
28/01 kl 22 68 11 79 82
28/01 kl 23 78 11 89 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 100 105 102 128
Laveste vannstand 63 47 56 36 60
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm