Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 90 93 93 96
28/01 kl 01 85 88 86 89
28/01 kl 02 72 75 71 76
28/01 kl 03 65 69 69 72
28/01 kl 04 60 63 60 63
28/01 kl 05 48 52 54 52
28/01 kl 06 44 47 47 47
28/01 kl 07 49 53 53 54
28/01 kl 08 63 66 64 67
28/01 kl 09 66 69 70 73
28/01 kl 10 71 75 74 78
28/01 kl 11 85 88 89 87
28/01 kl 12 93 98 100 98
28/01 kl 13 93 97 97 95
28/01 kl 14 81 87 87 83
28/01 kl 15 77 81 78 77
28/01 kl 16 68 74 73 69
28/01 kl 17 57 65 61 55
28/01 kl 18 50 58 53 48
28/01 kl 19 49 57 54 48
28/01 kl 20 60 70 68 63
28/01 kl 21 68 79 73 76
28/01 kl 22 72 84 79 82
28/01 kl 23 84 94 89 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 98 119 105 142
Laveste vannstand 62 44 57 25 49
Avvik gult nivå -26 -55 -34 -48 -11
Avvik orange nivå -36 -65 -44 -58 -21
Avvik rødt nivå -46 -75 -54 -68 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm