Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 94 105 97 104
29/01 kl 01 97 109 100 99
29/01 kl 02 89 100 93 93
29/01 kl 03 82 91 83 85
29/01 kl 04 78 85 77 78
29/01 kl 05 66 74 64 69
29/01 kl 06 59 69 57 62
29/01 kl 07 57 67 56 60
29/01 kl 08 69 79 66 72
29/01 kl 09 77 88 75 81
29/01 kl 10 82 94 77 80
29/01 kl 11 91 102 88 93
29/01 kl 12 103 113 100 108
29/01 kl 13 107 119 105 112
29/01 kl 14 99 113 94 100
29/01 kl 15 92 105 88 90
29/01 kl 16 85 99 83 83
29/01 kl 17 76 88 76 74
29/01 kl 18 63 76 67 65
29/01 kl 19 59 72 59 62
29/01 kl 20 65 76 65 68
29/01 kl 21 74 87 75 77
29/01 kl 22 77 87 79 78
29/01 kl 23 82 93 85 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 98 119 105 142
Laveste vannstand 62 44 57 25 49
Avvik gult nivå -26 -55 -34 -48 -11
Avvik orange nivå -36 -65 -44 -58 -21
Avvik rødt nivå -46 -75 -54 -68 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm