Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 91 100 95 95
30/01 kl 01 96 105 102 104
30/01 kl 02 91 100 96 94
30/01 kl 03 79 88 85 85
30/01 kl 04 71 81 76 80
30/01 kl 05 62 73 68 67
30/01 kl 06 50 62 58 56
30/01 kl 07 41 53 50 50
30/01 kl 08 45 56 55 53
30/01 kl 09 55 67 63 67
30/01 kl 10 58 71 68 70
30/01 kl 11 59 72 73 72
30/01 kl 12 64 78 75 80
30/01 kl 13 71 85 82 88
30/01 kl 14 68 83 77 83
30/01 kl 15 59 74 70 73
30/01 kl 16 50 64 62 68
30/01 kl 17 43 59 55 58
30/01 kl 18 34 50 45 47
30/01 kl 19 25 43 36 39
30/01 kl 20 27 44 40 40
30/01 kl 21 36 53 49 52
30/01 kl 22 44 62 57 59
30/01 kl 23 49 68 60 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 98 119 105 142
Laveste vannstand 62 44 57 25 49
Avvik gult nivå -26 -55 -34 -48 -11
Avvik orange nivå -36 -65 -44 -58 -21
Avvik rødt nivå -46 -75 -54 -68 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm