Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 95 95 95 93
30/01 kl 01 104 102 101 101
30/01 kl 02 94 96 94 96
30/01 kl 03 85 85 86 85
30/01 kl 04 80 76 76 78
30/01 kl 05 67 68 68 69
30/01 kl 06 56 58 57 58
30/01 kl 07 50 50 50 52
30/01 kl 08 53 55 54 56
30/01 kl 09 67 63 64 65
30/01 kl 10 70 68 71 67
30/01 kl 11 72 73 73 71
30/01 kl 12 80 75 77 77
30/01 kl 13 88 82 83 83
30/01 kl 14 83 77 79 80
30/01 kl 15 73 70 70 69
30/01 kl 16 68 62 62 61
30/01 kl 17 58 55 54 56
30/01 kl 18 47 45 44 47
30/01 kl 19 39 36 34 37
30/01 kl 20 40 40 35 37
30/01 kl 21 52 49 44 45
30/01 kl 22 59 57 52 52
30/01 kl 23 62 60 57 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 127 100 105 102 128
Max fra modell: 27.01 18 127 99 104 101 128
Max fra modell: 27.01 12 140 99 102 101 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm