Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -21 47 26 20
29/01 kl 01 24 47 71 64
29/01 kl 02 64 51 115 107
29/01 kl 03 91 52 143 139
29/01 kl 04 92 53 145 139
29/01 kl 05 68 52 120 116
29/01 kl 06 29 57 86 80
29/01 kl 07 -13 60 47 41
29/01 kl 08 -52 54 2 0
29/01 kl 09 -79 53 -26 -25
29/01 kl 10 -80 53 -27 -29
29/01 kl 11 -53 61 8 3
29/01 kl 12 -11 62 51 46
29/01 kl 13 35 73 108 96
29/01 kl 14 77 80 157 144
29/01 kl 15 106 85 191 178
29/01 kl 16 111 78 189 182
29/01 kl 17 88 79 167 142
29/01 kl 18 48 80 128 101
29/01 kl 19 3 77 80 62
29/01 kl 20 -42 72 30 13
29/01 kl 21 -78 72 -6 -21
29/01 kl 22 -92 69 -23 -38
29/01 kl 23 -77 62 -15 -23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 142 191 137 148
Laveste vannstand -59 -58 -27 -56 -37
Avvik gult nivå -34 -38 11 -43 -32
Avvik orange nivå -50 -54 -5 -59 -48
Avvik rødt nivå -60 -64 -15 -69 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm