Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 24 41 26 20
29/01 kl 01 68 87 71 64
29/01 kl 02 107 124 115 107
29/01 kl 03 139 157 143 139
29/01 kl 04 141 160 145 139
29/01 kl 05 115 130 120 116
29/01 kl 06 79 96 86 80
29/01 kl 07 42 60 47 41
29/01 kl 08 1 20 2 0
29/01 kl 09 -33 -15 -26 -25
29/01 kl 10 -27 -8 -27 -29
29/01 kl 11 1 22 8 3
29/01 kl 12 43 61 51 46
29/01 kl 13 86 107 108 96
29/01 kl 14 131 176 157 144
29/01 kl 15 156 205 191 178
29/01 kl 16 163 194 189 182
29/01 kl 17 138 173 167 142
29/01 kl 18 95 146 128 101
29/01 kl 19 49 107 80 62
29/01 kl 20 6 47 30 13
29/01 kl 21 -33 7 -6 -21
29/01 kl 22 -44 -3 -23 -38
29/01 kl 23 -25 3 -15 -23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 152 149 205 150 161
Laveste vannstand -68 -60 -44 -79 -49
Avvik gult nivå -28 -31 25 -30 -19
Avvik orange nivå -44 -47 9 -46 -35
Avvik rødt nivå -54 -57 -1 -56 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm