Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 20 26 28 28
29/01 kl 01 64 71 75 74
29/01 kl 02 107 115 117 115
29/01 kl 03 139 143 147 146
29/01 kl 04 139 145 146 146
29/01 kl 05 116 120 124 123
29/01 kl 06 80 86 90 88
29/01 kl 07 41 47 50 47
29/01 kl 08 0 2 4 2
29/01 kl 09 -25 -26 -23 -26
29/01 kl 10 -29 -27 -24 -17
29/01 kl 11 3 8 11 16
29/01 kl 12 46 51 59 57
29/01 kl 13 96 108 114 101
29/01 kl 14 144 157 160 145
29/01 kl 15 178 191 181 172
29/01 kl 16 182 189 181 173
29/01 kl 17 142 167 158 151
29/01 kl 18 101 128 122 109
29/01 kl 19 62 80 69 58
29/01 kl 20 13 30 19 10
29/01 kl 21 -21 -6 -19 -23
29/01 kl 22 -38 -23 -34 -38
29/01 kl 23 -23 -15 -23 -29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 146 142 191 137 148
Max fra modell: 27.01 18 146 145 181 131 142
Max fra modell: 27.01 12 146 143 173 135 142
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm