Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 249 25 274 278
27/01 kl 14 279 33 312 311
27/01 kl 15 282 31 313 313
27/01 kl 16 258 29 287 293
27/01 kl 17 217 33 250 246
27/01 kl 18 171 37 208 207
27/01 kl 19 123 38 161 159
27/01 kl 20 85 34 119 122
27/01 kl 21 72 36 108 111
27/01 kl 22 89 38 127 123
27/01 kl 23 125 35 160 160

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 309 358 304 315
Laveste vannstand 108 109 140 111 130
Avvik gult nivå -34 -38 11 -43 -32
Avvik orange nivå -50 -54 -5 -59 -48
Avvik rødt nivå -60 -64 -15 -69 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm