Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 274 274 274 278
27/01 kl 14 312 315 312 311
27/01 kl 15 312 319 313 313
27/01 kl 16 288 294 287 293
27/01 kl 17 247 256 250 246
27/01 kl 18 201 211 208 207
27/01 kl 19 155 165 161 159
27/01 kl 20 114 125 119 122
27/01 kl 21 99 114 108 111
27/01 kl 22 117 128 127 123
27/01 kl 23 152 164 160 160

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 316 372 317 328
Laveste vannstand 99 107 123 88 118
Avvik gult nivå -28 -31 25 -30 -19
Avvik orange nivå -44 -47 9 -46 -35
Avvik rødt nivå -54 -57 -1 -56 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm