Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 230 - - 231
27/01 kl 13 278 274 274 274
27/01 kl 14 311 312 312 312
27/01 kl 15 313 313 313 313
27/01 kl 16 293 287 287 287
27/01 kl 17 246 250 250 250
27/01 kl 18 207 208 207 207
27/01 kl 19 159 161 161 160
27/01 kl 20 122 119 119 116
27/01 kl 21 111 108 107 105
27/01 kl 22 123 127 127 127
27/01 kl 23 160 160 160 159

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 313 309 358 304 315
Max fra modell: 27.01 18 313 312 348 298 309
Max fra modell: 27.01 12 313 310 340 302 309
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm