Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 170 27 197 201
28/01 kl 01 214 28 242 244
28/01 kl 02 251 35 286 284
28/01 kl 03 265 39 304 298
28/01 kl 04 251 31 282 284
28/01 kl 05 217 27 244 244
28/01 kl 06 176 29 205 204
28/01 kl 07 133 32 165 158
28/01 kl 08 97 30 127 122
28/01 kl 09 82 27 109 112
28/01 kl 10 97 32 129 125
28/01 kl 11 134 31 165 164
28/01 kl 12 180 25 205 208
28/01 kl 13 227 22 249 252
28/01 kl 14 265 26 291 291
28/01 kl 15 283 26 309 314
28/01 kl 16 273 27 300 300
28/01 kl 17 239 27 266 267
28/01 kl 18 194 30 224 223
28/01 kl 19 147 31 178 174
28/01 kl 20 103 35 138 138
28/01 kl 21 75 37 112 110
28/01 kl 22 77 40 117 114
28/01 kl 23 104 44 148 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 309 358 304 315
Laveste vannstand 108 109 140 111 130
Avvik gult nivå -34 -38 11 -43 -32
Avvik orange nivå -50 -54 -5 -59 -48
Avvik rødt nivå -60 -64 -15 -69 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm