Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 195 207 197 201
28/01 kl 01 235 252 242 244
28/01 kl 02 278 289 286 284
28/01 kl 03 294 309 304 298
28/01 kl 04 282 292 282 284
28/01 kl 05 243 253 244 244
28/01 kl 06 200 212 205 204
28/01 kl 07 159 169 165 158
28/01 kl 08 126 135 127 122
28/01 kl 09 111 119 109 112
28/01 kl 10 120 133 129 125
28/01 kl 11 159 166 165 164
28/01 kl 12 208 214 205 208
28/01 kl 13 253 260 249 252
28/01 kl 14 287 296 291 291
28/01 kl 15 308 316 309 314
28/01 kl 16 301 313 300 300
28/01 kl 17 271 281 266 267
28/01 kl 18 228 236 224 223
28/01 kl 19 181 191 178 174
28/01 kl 20 133 151 138 138
28/01 kl 21 107 126 112 110
28/01 kl 22 116 126 117 114
28/01 kl 23 151 164 148 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 316 372 317 328
Laveste vannstand 99 107 123 88 118
Avvik gult nivå -28 -31 25 -30 -19
Avvik orange nivå -44 -47 9 -46 -35
Avvik rødt nivå -54 -57 -1 -56 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm