Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 201 197 197 196
28/01 kl 01 244 242 242 243
28/01 kl 02 284 286 286 290
28/01 kl 03 298 304 302 303
28/01 kl 04 284 282 283 282
28/01 kl 05 244 244 246 246
28/01 kl 06 204 205 207 208
28/01 kl 07 158 165 162 164
28/01 kl 08 122 127 126 125
28/01 kl 09 112 109 111 110
28/01 kl 10 125 129 129 129
28/01 kl 11 164 165 163 165
28/01 kl 12 208 205 204 204
28/01 kl 13 252 249 250 248
28/01 kl 14 291 291 293 290
28/01 kl 15 314 309 312 310
28/01 kl 16 300 300 301 300
28/01 kl 17 267 266 268 266
28/01 kl 18 223 224 227 225
28/01 kl 19 174 178 182 184
28/01 kl 20 138 138 141 141
28/01 kl 21 110 112 115 113
28/01 kl 22 114 117 119 117
28/01 kl 23 145 148 152 152

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 313 309 358 304 315
Max fra modell: 27.01 18 313 312 348 298 309
Max fra modell: 27.01 12 313 310 340 302 309
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm