Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 191 208 193 187
29/01 kl 01 235 254 238 231
29/01 kl 02 274 291 282 274
29/01 kl 03 306 324 310 306
29/01 kl 04 308 327 312 306
29/01 kl 05 282 297 287 283
29/01 kl 06 246 263 253 247
29/01 kl 07 209 227 214 208
29/01 kl 08 168 187 169 167
29/01 kl 09 134 152 141 142
29/01 kl 10 140 159 140 138
29/01 kl 11 168 189 175 170
29/01 kl 12 210 228 218 213
29/01 kl 13 253 274 275 263
29/01 kl 14 298 343 324 311
29/01 kl 15 323 372 358 345
29/01 kl 16 330 361 356 349
29/01 kl 17 305 340 334 309
29/01 kl 18 262 313 295 268
29/01 kl 19 216 274 247 229
29/01 kl 20 173 214 197 180
29/01 kl 21 134 174 161 146
29/01 kl 22 123 164 144 129
29/01 kl 23 142 170 152 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 316 372 317 328
Laveste vannstand 99 107 123 88 118
Avvik gult nivå -28 -31 25 -30 -19
Avvik orange nivå -44 -47 9 -46 -35
Avvik rødt nivå -54 -57 -1 -56 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm