Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 187 193 195 195
29/01 kl 01 231 238 242 241
29/01 kl 02 274 282 284 282
29/01 kl 03 306 310 314 313
29/01 kl 04 306 312 313 313
29/01 kl 05 283 287 291 290
29/01 kl 06 247 253 257 255
29/01 kl 07 208 214 217 214
29/01 kl 08 167 169 171 169
29/01 kl 09 142 141 144 141
29/01 kl 10 138 140 143 150
29/01 kl 11 170 175 178 183
29/01 kl 12 213 218 226 224
29/01 kl 13 263 275 281 268
29/01 kl 14 311 324 327 312
29/01 kl 15 345 358 348 339
29/01 kl 16 349 356 348 340
29/01 kl 17 309 334 325 318
29/01 kl 18 268 295 289 276
29/01 kl 19 229 247 236 225
29/01 kl 20 180 197 186 177
29/01 kl 21 146 161 148 144
29/01 kl 22 129 144 133 129
29/01 kl 23 144 152 144 138

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 313 309 358 304 315
Max fra modell: 27.01 18 313 312 348 298 309
Max fra modell: 27.01 12 313 310 340 302 309
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm