Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 45 62 47 41
29/01 kl 01 44 63 47 40
29/01 kl 02 43 60 51 43
29/01 kl 03 48 66 52 48
29/01 kl 04 49 68 53 47
29/01 kl 05 47 62 52 48
29/01 kl 06 50 67 57 51
29/01 kl 07 55 73 60 54
29/01 kl 08 53 72 54 52
29/01 kl 09 46 64 53 54
29/01 kl 10 53 72 53 51
29/01 kl 11 54 75 61 56
29/01 kl 12 54 72 62 57
29/01 kl 13 51 72 73 61
29/01 kl 14 54 99 80 67
29/01 kl 15 50 99 85 72
29/01 kl 16 52 83 78 71
29/01 kl 17 50 85 79 54
29/01 kl 18 47 98 80 53
29/01 kl 19 46 104 77 59
29/01 kl 20 48 89 72 55
29/01 kl 21 45 85 72 57
29/01 kl 22 48 89 69 54
29/01 kl 23 52 80 62 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 60 104 75 72
Laveste værets virkning 25 21 43 4 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm