Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 124 59 183 173
30/01 kl 01 167 46 213 213
30/01 kl 02 209 44 253 248
30/01 kl 03 243 44 287 286
30/01 kl 04 258 46 304 300
30/01 kl 05 246 36 282 282
30/01 kl 06 214 39 253 249
30/01 kl 07 175 42 217 209
30/01 kl 08 135 36 171 169
30/01 kl 09 103 30 133 134
30/01 kl 10 89 33 122 117
30/01 kl 11 101 34 135 126
30/01 kl 12 135 35 170 163
30/01 kl 13 178 37 215 208
30/01 kl 14 221 35 256 247
30/01 kl 15 256 28 284 280
30/01 kl 16 273 27 300 299
30/01 kl 17 264 29 293 287
30/01 kl 18 233 28 261 260
30/01 kl 19 191 26 217 222
30/01 kl 20 148 24 172 180
30/01 kl 21 109 31 140 140
30/01 kl 22 84 28 112 119
30/01 kl 23 84 27 111 122

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 309 358 304 315
Laveste vannstand 108 109 140 111 130
Avvik gult nivå -34 -38 11 -43 -32
Avvik orange nivå -50 -54 -5 -59 -48
Avvik rødt nivå -60 -64 -15 -69 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm