Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 164 196 183 173
30/01 kl 01 205 242 213 213
30/01 kl 02 252 281 253 248
30/01 kl 03 286 308 287 286
30/01 kl 04 292 317 304 300
30/01 kl 05 282 310 282 282
30/01 kl 06 250 273 253 249
30/01 kl 07 206 225 217 209
30/01 kl 08 158 185 171 169
30/01 kl 09 129 154 133 134
30/01 kl 10 118 142 122 117
30/01 kl 11 128 149 135 126
30/01 kl 12 153 184 170 163
30/01 kl 13 192 219 215 208
30/01 kl 14 233 262 256 247
30/01 kl 15 273 300 284 280
30/01 kl 16 287 315 300 299
30/01 kl 17 276 300 293 287
30/01 kl 18 242 272 261 260
30/01 kl 19 202 232 217 222
30/01 kl 20 163 191 172 180
30/01 kl 21 120 149 140 140
30/01 kl 22 88 123 112 119
30/01 kl 23 91 120 111 122

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 316 372 317 328
Laveste vannstand 99 107 123 88 118
Avvik gult nivå -28 -31 25 -30 -19
Avvik orange nivå -44 -47 9 -46 -35
Avvik rødt nivå -54 -57 -1 -56 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm