Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 122 150 130 147
31/01 kl 01 155 190 173 189
31/01 kl 02 194 235 217 227
31/01 kl 03 231 267 255 269
31/01 kl 04 258 291 277 290
31/01 kl 05 259 292 280 289
31/01 kl 06 244 275 259 261
31/01 kl 07 212 245 227 232
31/01 kl 08 174 208 191 194
31/01 kl 09 134 170 156 156
31/01 kl 10 118 152 135 130
31/01 kl 11 120 152 137 129
31/01 kl 12 139 172 163 151
31/01 kl 13 176 212 196 191
31/01 kl 14 222 258 246 228
31/01 kl 15 263 297 287 271
31/01 kl 16 283 320 313 301
31/01 kl 17 290 328 315 304
31/01 kl 18 278 313 303 285
31/01 kl 19 245 279 271 255
31/01 kl 20 199 232 228 218
31/01 kl 21 164 196 186 181
31/01 kl 22 136 173 157 149
31/01 kl 23 123 154 140 136

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 316 372 317 328
Laveste vannstand 99 107 123 88 118
Avvik gult nivå -28 -31 25 -30 -19
Avvik orange nivå -44 -47 9 -46 -35
Avvik rødt nivå -54 -57 -1 -56 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm