Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 147 130 124 124
31/01 kl 01 189 173 168 165
31/01 kl 02 227 217 203 205
31/01 kl 03 269 255 239 242
31/01 kl 04 290 277 270 267
31/01 kl 05 289 280 277 271
31/01 kl 06 261 259 249 248
31/01 kl 07 232 227 215 216
31/01 kl 08 194 191 191 184
31/01 kl 09 156 156 154 148
31/01 kl 10 130 135 123 123
31/01 kl 11 129 137 126 126
31/01 kl 12 151 163 159 156
31/01 kl 13 191 196 194 190
31/01 kl 14 228 246 227 227
31/01 kl 15 271 287 272 275
31/01 kl 16 301 313 306 309
31/01 kl 17 304 315 309 309
31/01 kl 18 285 303 288 287
31/01 kl 19 255 271 260 261
31/01 kl 20 218 228 223 227
31/01 kl 21 181 186 175 176
31/01 kl 22 149 157 148 146
31/01 kl 23 136 140 137 136

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 313 309 358 304 315
Max fra modell: 27.01 18 313 312 348 298 309
Max fra modell: 27.01 12 313 310 340 302 309
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm