Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 34 -3 31 39
30/01 kl 01 77 -3 74 88
30/01 kl 02 103 -4 99 109
30/01 kl 03 98 -1 97 95
30/01 kl 04 61 -1 60 54
30/01 kl 05 8 -3 5 7
30/01 kl 06 -42 -1 -43 -36
30/01 kl 07 -73 -2 -75 -67
30/01 kl 08 -84 -3 -87 -82
30/01 kl 09 -73 -1 -74 -76
30/01 kl 10 -45 -2 -47 -49
30/01 kl 11 -2 -3 -5 -8
30/01 kl 12 46 -4 42 39
30/01 kl 13 89 -6 83 82
30/01 kl 14 115 -7 108 112
30/01 kl 15 112 -5 107 109
30/01 kl 16 80 -7 73 73
30/01 kl 17 28 -9 19 17
30/01 kl 18 -24 -8 -32 -36
30/01 kl 19 -65 -10 -75 -70
30/01 kl 20 -88 -7 -95 -89
30/01 kl 21 -89 -7 -96 -88
30/01 kl 22 -70 -7 -77 -72
30/01 kl 23 -36 -7 -43 -37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 141 150 108 149
Laveste vannstand -68 -83 -94 -96 -68
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm