Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 39 31 31 30
30/01 kl 01 88 74 73 70
30/01 kl 02 109 99 99 97
30/01 kl 03 95 97 95 93
30/01 kl 04 54 60 61 54
30/01 kl 05 7 5 3 3
30/01 kl 06 -36 -43 -47 -47
30/01 kl 07 -67 -75 -77 -80
30/01 kl 08 -82 -87 -88 -89
30/01 kl 09 -76 -74 -75 -76
30/01 kl 10 -49 -47 -46 -47
30/01 kl 11 -8 -5 -5 -7
30/01 kl 12 39 42 40 40
30/01 kl 13 82 83 82 82
30/01 kl 14 112 108 110 110
30/01 kl 15 109 107 108 109
30/01 kl 16 73 73 76 74
30/01 kl 17 17 19 19 20
30/01 kl 18 -36 -32 -35 -33
30/01 kl 19 -70 -75 -77 -78
30/01 kl 20 -89 -95 -98 -98
30/01 kl 21 -88 -96 -97 -100
30/01 kl 22 -72 -77 -81 -79
30/01 kl 23 -37 -43 -49 -45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 177 141 150 108 149
Max fra modell: 27.01 18 177 144 150 110 146
Max fra modell: 27.01 12 178 145 151 110 148
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm