Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 325 - - 330
27/01 kl 13 330 345 345 346
27/01 kl 14 316 327 328 329
27/01 kl 15 271 277 278 279
27/01 kl 16 217 213 213 214
27/01 kl 17 155 157 157 158
27/01 kl 18 110 118 119 120
27/01 kl 19 88 100 100 101
27/01 kl 20 99 102 102 104
27/01 kl 21 136 134 135 135
27/01 kl 22 181 182 182 182
27/01 kl 23 232 229 230 229

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 345 309 318 276 317
Max fra modell: 27.01 18 345 312 318 278 314
Max fra modell: 27.01 12 346 313 319 278 316
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm