Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 270 274 275 274
28/01 kl 01 294 297 297 299
28/01 kl 02 280 284 283 284
28/01 kl 03 238 243 242 242
28/01 kl 04 179 184 186 187
28/01 kl 05 130 130 131 133
28/01 kl 06 98 100 101 102
28/01 kl 07 83 85 87 89
28/01 kl 08 91 96 97 100
28/01 kl 09 122 129 131 134
28/01 kl 10 177 176 178 179
28/01 kl 11 236 232 234 234
28/01 kl 12 288 284 286 286
28/01 kl 13 317 309 312 313
28/01 kl 14 309 306 308 310
28/01 kl 15 270 272 274 275
28/01 kl 16 215 216 217 218
28/01 kl 17 163 160 163 165
28/01 kl 18 124 118 120 121
28/01 kl 19 101 92 95 97
28/01 kl 20 104 95 96 97
28/01 kl 21 124 122 123 122
28/01 kl 22 163 162 163 164
28/01 kl 23 212 218 219 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 345 309 318 276 317
Max fra modell: 27.01 18 345 312 318 278 314
Max fra modell: 27.01 12 346 313 319 278 316
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm