Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 230 37 267 266
29/01 kl 01 267 38 305 311
29/01 kl 02 278 40 318 324
29/01 kl 03 255 37 292 296
29/01 kl 04 205 37 242 239
29/01 kl 05 149 36 185 183
29/01 kl 06 105 32 137 142
29/01 kl 07 83 29 112 120
29/01 kl 08 83 32 115 111
29/01 kl 09 104 33 137 128
29/01 kl 10 143 35 178 169
29/01 kl 11 193 30 223 223
29/01 kl 12 243 26 269 275
29/01 kl 13 280 23 303 304
29/01 kl 14 293 18 311 306
29/01 kl 15 273 13 286 278
29/01 kl 16 226 11 237 231
29/01 kl 17 168 9 177 176
29/01 kl 18 117 8 125 126
29/01 kl 19 83 5 88 96
29/01 kl 20 70 4 74 81
29/01 kl 21 80 0 80 85
29/01 kl 22 110 1 111 105
29/01 kl 23 154 -3 151 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 309 318 276 317
Laveste vannstand 100 85 74 72 100
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm