Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 195 216 199 207
30/01 kl 01 235 257 242 256
30/01 kl 02 262 285 267 277
30/01 kl 03 257 280 265 263
30/01 kl 04 219 242 228 222
30/01 kl 05 169 187 173 175
30/01 kl 06 118 139 125 132
30/01 kl 07 86 104 93 101
30/01 kl 08 78 93 81 86
30/01 kl 09 88 103 94 92
30/01 kl 10 118 131 121 119
30/01 kl 11 160 173 163 160
30/01 kl 12 206 219 210 207
30/01 kl 13 248 261 251 250
30/01 kl 14 273 287 276 280
30/01 kl 15 271 285 275 277
30/01 kl 16 237 253 241 241
30/01 kl 17 183 199 187 185
30/01 kl 18 130 147 136 132
30/01 kl 19 89 106 93 98
30/01 kl 20 67 85 73 79
30/01 kl 21 63 84 72 80
30/01 kl 22 83 103 91 96
30/01 kl 23 119 140 125 131

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 311 325 287 333
Laveste vannstand 99 82 67 63 92
Avvik gult nivå -19 -53 -39 -77 -31
Avvik orange nivå -35 -69 -55 -93 -47
Avvik rødt nivå -45 -79 -65 -103 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm