Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -7 14 -3 5
30/01 kl 01 -10 12 -3 11
30/01 kl 02 -9 14 -4 6
30/01 kl 03 -9 14 -1 -3
30/01 kl 04 -10 13 -1 -7
30/01 kl 05 -7 11 -3 -1
30/01 kl 06 -8 13 -1 6
30/01 kl 07 -9 9 -2 6
30/01 kl 08 -6 9 -3 2
30/01 kl 09 -7 8 -1 -3
30/01 kl 10 -5 8 -2 -4
30/01 kl 11 -6 7 -3 -6
30/01 kl 12 -8 5 -4 -7
30/01 kl 13 -9 4 -6 -7
30/01 kl 14 -10 4 -7 -3
30/01 kl 15 -9 5 -5 -3
30/01 kl 16 -11 5 -7 -7
30/01 kl 17 -13 3 -9 -11
30/01 kl 18 -14 3 -8 -12
30/01 kl 19 -14 3 -10 -5
30/01 kl 20 -13 5 -7 -1
30/01 kl 21 -16 5 -7 1
30/01 kl 22 -15 5 -7 -2
30/01 kl 23 -13 8 -7 -1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 40 44 14 87
Laveste værets virkning 16 2 -9 -16 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm