Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 45 3 48 47
29/01 kl 01 46 5 51 49
29/01 kl 02 49 6 55 50
29/01 kl 03 52 6 58 53
29/01 kl 04 57 6 63 57
29/01 kl 05 60 5 65 60
29/01 kl 06 60 5 65 62
29/01 kl 07 58 6 64 65
29/01 kl 08 56 7 63 65
29/01 kl 09 52 9 61 68
29/01 kl 10 48 11 59 65
29/01 kl 11 44 13 57 64
29/01 kl 12 43 15 58 63
29/01 kl 13 43 17 60 61
29/01 kl 14 45 18 63 61
29/01 kl 15 47 19 66 63
29/01 kl 16 51 20 71 65
29/01 kl 17 55 21 76 69
29/01 kl 18 57 22 79 73
29/01 kl 19 57 23 80 75
29/01 kl 20 56 23 79 77
29/01 kl 21 54 24 78 77
29/01 kl 22 50 23 73 73
29/01 kl 23 46 21 67 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 57 80 63 116
Laveste vannstand 46 39 48 25 44
Avvik gult nivå -43 -65 -42 -59 -6
Avvik orange nivå -57 -79 -56 -73 -20
Avvik rødt nivå -67 -89 -66 -83 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm