Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 101 26 127 126
29/01 kl 01 82 29 111 113
29/01 kl 02 94 30 124 126
29/01 kl 03 132 34 166 167
29/01 kl 04 186 37 223 221
29/01 kl 05 239 39 278 274
29/01 kl 06 279 40 319 315
29/01 kl 07 296 44 340 335
29/01 kl 08 286 48 334 331
29/01 kl 09 253 54 307 306
29/01 kl 10 207 58 265 264
29/01 kl 11 159 61 220 218
29/01 kl 12 121 59 180 179
29/01 kl 13 102 58 160 158
29/01 kl 14 112 57 169 170
29/01 kl 15 148 60 208 212
29/01 kl 16 202 65 267 273
29/01 kl 17 257 70 327 335
29/01 kl 18 299 75 374 381
29/01 kl 19 318 77 395 398
29/01 kl 20 310 80 390 387
29/01 kl 21 276 82 358 354
29/01 kl 22 226 85 311 302
29/01 kl 23 170 87 257 249

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 354 347 395 349 348
Laveste vannstand 134 115 111 151 121
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm