Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 148 38 186 192
31/01 kl 01 108 34 142 156
31/01 kl 02 89 32 121 141
31/01 kl 03 98 34 132 157
31/01 kl 04 132 35 167 196
31/01 kl 05 181 34 215 250
31/01 kl 06 230 34 264 300
31/01 kl 07 268 35 303 333
31/01 kl 08 286 35 321 344
31/01 kl 09 280 34 314 334
31/01 kl 10 253 33 286 304
31/01 kl 11 213 33 246 260
31/01 kl 12 171 28 199 214
31/01 kl 13 135 26 161 175
31/01 kl 14 117 29 146 153
31/01 kl 15 122 33 155 156
31/01 kl 16 152 34 186 184
31/01 kl 17 197 38 235 231
31/01 kl 18 245 41 286 281
31/01 kl 19 283 46 329 319
31/01 kl 20 301 47 348 334
31/01 kl 21 296 49 345 328
31/01 kl 22 269 51 320 302
31/01 kl 23 225 52 277 261

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 354 347 395 349 348
Laveste vannstand 134 115 111 151 121
Avvik gult nivå -36 -43 5 -41 -42
Avvik orange nivå -54 -61 -13 -59 -60
Avvik rødt nivå -64 -71 -23 -69 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm