Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 -4 35 31 26
27/01 kl 14 1 29 30 27
27/01 kl 15 4 25 29 29
27/01 kl 16 6 21 27 28
27/01 kl 17 10 18 28 30
27/01 kl 18 13 15 28 32
27/01 kl 19 12 14 26 28
27/01 kl 20 7 13 20 24
27/01 kl 21 2 10 12 19
27/01 kl 22 -3 6 3 13
27/01 kl 23 -6 5 -1 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 11 33 9 93
Laveste vannstand -1 -11 -3 -32 -8
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm