Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 35 35 35 30
27/01 kl 14 28 30 29 26
27/01 kl 15 24 26 25 25
27/01 kl 16 19 21 21 22
27/01 kl 17 16 18 18 20
27/01 kl 18 12 15 15 19
27/01 kl 19 9 12 14 16
27/01 kl 20 8 11 13 17
27/01 kl 21 6 9 10 17
27/01 kl 22 5 9 6 16
27/01 kl 23 5 8 5 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 10 38 24 77
Laveste værets virkning 5 -5 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm